Prawo rodzinne
Kancelaria adwokacka Michał Zając, Środa Wielkopolska i Poznań

Szacuje się, że w Polsce żyje około 11 milionów rodzin. Tak samo, jak odmienne mogą być jej modele, tak i relacje panujące pomiędzy jej członkami mogą się znacząco różnić. Określenie wzajemnych stosunków, zarówno tych majątkowych jak i osobistych, pomiędzy poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w ich skład, to podstawowe zadanie prawa rodzinnego. Zawiera ono zbiór przepisów dotyczących między innymi statusu małżeństwa, ustalania pokrewieństwa oraz opieki nad dziećmi. Wiele jego norm wzięło swój początek od ogólnie przyjętych norm społecznych, dotyczących między innymi zobowiązania małżonków do dochowania wierności czy posłuszeństwa dzieci wobec rodziców, częściej jednak przepisy prawa rodzinnego znajdują zastosowanie w przypadku niestandardowych sytuacji i nadużyć.

Najważniejszym źródłem prawa rodzinnego w Polsce jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który stanowi niejako uzupełnienie Kodeksu cywilnego. Zawiera on rozwinięcie najważniejszych definicji, takich jak adopcja, władza rodzicielska, opiekun czy obowiązek alimentacyjny. Przepisy prawa rodzinnego bezpośrednio połączone są z prawem karnym, ponieważ wyszczególniają odpowiedzialność, z jaka muszą liczyć się osoby dopuszczające się wykroczeń, nadużyć i zaniedbań. Podobnie sprawa ma się w przypadku prawa spadkowego – mimo, iż stanowi ono osobną gałąź prawa, bardzo często przepisy Kodeksu rodzinnego mają wpływ na uprawnienia do dziedziczenia.

Najważniejsze zasady prawa rodzinnego

Najważniejsze zawsze jest dobro dziecka – prawo rodzinne ma za zadanie chronić najmłodszych obywateli, zapewniać im godne warunki życia, szansę na rozwój, dostęp do opieki zdrowotnej oraz edukacji. Bardzo często w sprawach dotyczących ustalenia opieki nad dzieckiem jednoznaczne ustalenie najlepszego rozwiązania jest trudne.

Prawo powinno chronić rodzinę - w sporze, jaki wynika pomiędzy członkami rodzinnymi nie powinno się prowadzić do rozpadu rodziny lub małżeństwa.

Zasada równości małżonków i trwałości związku małżeńskiego - obojgu rodzicom przysługują te same prawa względem siebie, względem dzieci oraz państwa. Orzeczenie rozwodu lub separacji wymaga udowodnienia ogólnego rozpadu małżeństwa lub wykazania odpowiedzialności jednego z małżonków za ten proces.

Czym zajmuje się prawo rodzinne?

  • Postępowania dotyczące wysokości alimentów: obniżenie lub podwyższenie, bądź też zniesienie obowiązku alimentacyjnego
  • Sprawy dotyczące rozwiązania małżeństwa lub ogłoszenia separacji
  • Sprawy o przysposobienie lub jego rozwiązanie
  • Sprawy o unieważnienie małżeństwa lub ustalenie jego nieistnienia
  • Postepowania dotyczące ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
  • Sprawy o ustalenie ojcostwa

Trudność spraw z zakresu prawa rodzinnego

Postępowania toczące się pomiędzy członkami rodzinny nie należą do najłatwiejszych, głównie ze względu na duży ładunek emocjonalny, który często im towarzyszy. Bardzo często osoby, które jeszcze do niedawna były sobie bliskie, stają się zaciekłymi wrogami i za cel obierają sobie przede wszystkim udowodnienie swojej racji drugiej stronie. Trudność tego typu spraw dodatkowo wzrasta, kiedy zaangażowane w nie są dzieci – bardzo często rodzice wykorzystują swoje pociechy w charakterze kart przetargowych, co nie wpływa korzystnie na psychikę najmłodszych. Zaangażowanie adwokata biegłego w dziedzinie prawa rodzinnego może pomóc wszystkim uczestnikom postępowania przebrnąć przez nie z klasą i bez niepotrzebnej agresji.

Wsparcia w trakcie postępowań z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego udziela również nasza kancelaria w Poznaniu i Środzie Wielkopolskiej.