Przedsiębiorcy


Wieloletnia współpraca z przedsiębiorcami od osób prowadzących jednoosobowe firmy, przez spółdzielnie, po spółki prawa handlowego pozwoliła zdobyć doświadczenie i stworzyć system sprawnej i rzeczowej obsługi prawnej klientów biznesowych.

Adwokat Michał Zając cieszy się zaufaniem licznego grona firm, które uzyskują fachową obsługę prawną, z zachowaniem indywidualnego podejścia oraz zrozumienia procesów inwestycyjnych.

Zakres świadczonych usług:

  • bieżąca obsługa prawna,
  • reprezentacja przed sądami wszystkich instancji,
  • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem aspektów minimalizacji ryzyka prawnego oraz optymalizacji podatkowej w szczególności zakładanie spółek handlowych, sporządzanie umów i statutów spółek, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
  • doradztwo w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji i sporządzania umów oraz wzorców umów przystosowanych do profesjonalnego obrotu gospodarczego, a także sporządzanie opinii prawnych oraz analiz dokumentacji transakcyjnej
  • reprezentacja przedsiębiorców przed organami administracji publicznej, postępowaniach administracyjnych i skarbowych,
  • pomoc prawna z zakresu prawa pracy, w szczególności dotycząca spraw z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej oraz naruszenia klauzul poufności lub zakazu konkurencji,
  • kompleksowa obsługa prawna procesów fuzji, przekształceń oraz przejęć przedsiębiorstw,
  • przeprowadzanie skutecznych procesów windykacyjnych.
Do góry