Klienci Indywidualni


Bogate doświadczenie zawodowe oraz stałe poszerzanie wiedzy i kompetencji, pozwala na zaoferowanie kompleksowej pomocy prawnej z zakresu:

Prawo karne

Oferuję obronę na każdym etapie procesu, od momentu wszczęcia postępowania, poprzez śledztwo, dochodzenie i postępowanie sądowe, skończywszy na postępowaniu wykonawczym i po uprawomocnieniu się orzeczenia. Jednocześnie pomoc prawna z zakresu prawa karnego obejmuje wsparcie klientów w postępowaniach prowadzonych przez m.in. Policję, Centralne Biuro Śledcze Policji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Urzędy Kontroli Skarbowej.


Prawo cywilne

Obejmuje usługi z zakresu prawa zobowiązań jak i prawa rzeczowego. Doradzam klientom zarówno na etapie przedsądowym jak i reprezentuję ich procesach sądowych, dotyczących m.in. sporów wynikających z umów, spraw o zapłatę, dochodzenia roszczeń, odszkodowań czy też związanych
z nieruchomościami. Zajmuję się sporządzaniem umów i opinii prawnych.


Prawo rodzinne i opiekuńcze

Zapewniam reprezentację w zakresie spraw rozwodowych oraz o podział majątku wspólnego. Oferta pomocy prawnej obejmuje także takie zagadnienia jak ustalenie alimentów, kontaktów z dziećmi, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz ubezwłasnowolnienie


Prawo spadkowe

Reprezentuję klientów w sprawach spadkowych oraz dotyczących dziedziczenia. Zapewniam także doradztwo w przedmiocie rozporządzeniem majątkiem na wypadek śmierci m.in. poprzez pomoc w sporządzaniu testamentów. W ramach prawa spadkowego zajmuję się także kwestiami dotyczącymi podziału, przyjęcia lub odrzucenia spadku


Prawo administracyjne

Reprezentuję klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami wszystkich instancji. Pomagam w uzyskaniu koncesji, licencji, pozwoleń
i decyzji oraz sporządzam pisma, skargi odwołania i zażalenia.


Prawo pracy

Zapewniam doradztwo w kwestiach związanych z zatrudnieniem i ubezpieczeniami społecznymi oraz reprezentację w procesach sądowych.

Do góry